ޚަބަރު ފީތާ

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 5 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ

ފަތުރުވެރިންތަކެއް މާލޭގައި - ފައިލް ފޮޓޯ

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 5 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރު މިހާތަނަށް 564،228 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް އައިސްފަ އެވެ.

މިއީ މިދިޔަ އަހަރު އެއްކޮށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންނަށް ވުރެން ގިނަ އަދަދެކެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް ފެތުރި އެކަމުގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެއަށް ވެސް ބޮޑުވުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި ތިން މަސް ދުވަހު ބާއްވަން ޖެހުނު އިރު، މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 554،494 ފަތުރުވެރިން ނެވެ.

ކޮވިޑް ފެތުރެން ފެށުމުގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އެވަރެޖްކޮށް ދުވާލަކު 4،500 އެއްހާ ފަތުރުވެރީން އައިސްފައިވާއިރު، އެ މަހު 132،144 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. އެ އަހަރު އެކު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 1،702،887 ފަތުރުވެރިން ނެވެ.

ދޮޅު މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ އަމާޒު ހިފާފައިވާ އިރު، މިއަހަރަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ވަރަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެދާނެ ކަމަށް މިހާރުވަނީ ބެލެވިފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: