ޚަބަރު ފީތާ

ކޮވިޑު ސާމްޕަލް ނަގާ ސެންޓަރުތައް މިއަދާއި މާދަމާ ބަންދުވާނެ: އެޗްޕީއޭ

މިއަދާއި މާދަމާ ކޮވިޑު ސާމްޕަލް ނަގާ ސެންޓަރުތައް ބަންދުވާނެ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކޮންޓެކްޓުންނާއި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންގެ ސާމްޕަލް ރެޕިޑް ރެސްޕޮސް ޓީމް (އާރްއާރްޓީ) އިން ހަރަކާތްތެރި ވާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެ އެވެ.

މާލެ ސަރަހަައްދުގައި މިހާރު ސާމްޕަލް ނަގަމުން ދަނީ ސޯޝަލް ސެންޓަރާއި ވިލިނގިލީ ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުގަ އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ފްލޫ ކްލިނިކާއި ސާމްޕަލް ސެންޓަރު މިހާރު ހުރީ ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: