ލޮޓަސް ފިހާރަ، ލެވިސްޓާ ކޮފީ ލަކީ ޑްރޯގެ އެއްވަނަ އަދި ދެވަނައަށް ވެސް ނަސްރުﷲ އަށް!

ލޮޓަސް ފިހާރަ ލެވިސްޓާ ކޮފީ ލަކީ ޑްރޯގެ އެއްވަނައަށް ނަސްރުﷲ އަހްމަދު ހޮވިއްޖެ އެވެ.

ޖެނުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޕްރީލް ތިރީސް ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ އެއްވަނަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް ހޮވުނު ނަސްރުﷲ އަހްމަދަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 100،000 ރުފިޔާގެ ނަގުދު ފައިސާގެ އިނާމް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި ލަކީޑްރޯގެ 2 ވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް ލޮޓަސް އިން ޖީއެން ސައިކަލެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ އިރު، މި އިނާމު ވެސް ލިބުނީ ނަސްރުﷲ އަހްމަދަށެވެ.

މި ލަކީޑްރޯގެ ތިންވަނައަށް ހޮވުނު ޔުމްނާ އަބޫބަކުރަށް ލިބުނީ ވާ ރަށު ޕިކަޕެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން 10 ނަސީބުވެރިޔަކަށް މައުންޓަން ބައިސްކަލު ވެސް ވަނީ ހަދިޔާ ކޮށްފަ އެވެ.

ލޮޓަސް ފިހާރައަކީ ބޭނުންވާ ހުރިހާއެއްޗެއް އެއްތަނަކުން ލިބޭ އަދި ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަ އެކެެވެ. އަދި ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ވެސް “ލޮޓަސް ފިހާރައިން” ވަނީ ހޯދާފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.