ޚަބަރު ފީތާ

ފްލެޓު ލިބުނު ފަރާތްތަކުން އެޗްޑީސީ ޕޯޓަލްގައި ރެޖިސްޓްރީވުން އަވަސްކުރުމަށް ހިޔާ ޔޫނިއަން އިން ހަރަކާތެއް ފަށައިފި

ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަށް ހައުސިންގ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) ގެ ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ފޯމް ފުރުމުގެ މަރުޙަލާ އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ތަކެއް ފައްޓައިފި އެވެ.

ހިޔާ ޔޫނިއަންއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްދާ މިހަރަކާތް ފައްޓާފައިވަނީ މިއަދު (16 ޖުލައި 2021) މެންދުރު 14:00 ގަ އެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އަޙްމަދިއްޔާ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ފޯމު ފުރުމުގައި ޔޫނިއަންގެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ އެވެ. މިރޭ 20:00 އާއި ހަމަޔަށް މި ހަރަކާތް ގެންދިޔުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މިރޭ 22:00 ގައި ކުލަބް ހައުސް ފޯރަމްއަކަށްވެސް ހިޔާ ޔޫނިއަންއިން ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުން ނެވެ. މި ފޯރަމްގައި ފްލެޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޔޫއަންއަށް ލިބިފައިވާ އައު މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އަދި ފޯމް ފުރުމުގައި ނުވަތަ ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް މި ފޯރަމްގައި ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
5