ޚަބަރު ފީތާ

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަދު ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކޮށްފި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކީލު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވިދާޅުވީ މިއަދު ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ހާޒިރުކުރި މައްސަލައިގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރީ މީގެ ކުރިން ބަލައި ނިންމާފައި އޮތް މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގުގައި ސުވާލު ކުރުމަށް ކަަމަށް ވެސް ޑރ. ޖަމީލުު ވިދާޅުވި އެވެ.

“އެއީ ވ. އާރަށާ ބެހޭ ގޮތުން. މިދެންނެވި މައްސަލައަކީ މީގެ ކުރީ ދުވަހެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު މުޅިން ނިމި ސޮއިކުރައްވައި ނިމިފައި އޮތް މައްސަލައެއް” ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: