ޚަބަރު ފީތާ

އަފްގާން ސަރުކާރާއި ތޯލިބާނުންނަށް އެއްގަލަކަށް އެރޭތޯ އީރާންގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފި

އަފަގްާނިސްތާނުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުން ތަކަކާއި އެ ގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ހަރުކަށިފިކުރުގެ ތޯލިބާން ޖަމާއަތުން އީރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާންގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

މި ބައްދަލުވުން އޮތީ އިއްޔެ އެވެ. ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ދެ ފަރާތުން ގުޅިގެން ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައި އެވެ.

މި އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އަފްގާންގެ ހަމަޖެހެހުމާއި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލަކީ ހަނގުރާމަ ނޫން ކަމަށް ދެ ގައުމުންވެސް ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ދެ ފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އަފްގާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޔޫނުސް ގާނޫނީ އެވެ.

ތޯލިބާނުންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ޝެރް މުހައްމަދު އައްބާސް ސްޓަނިކްޒައި އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: