ޚަބަރު ފީތާ

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް 10 ނަމެއް ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް 10 ނަމެއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރާނީ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ނެވެ.

މިއީ މި މަގާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސް ނަންތައް ފޮނުއްވި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

ރައީސް އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހަށް ނަން ފޮނުއްވީ ށ. ކޮމަންޑޫ، އޭރީޒް، އައިޝަތު ލީޒާގެ ނަމެވެ. ނަމަވެސް ބޭފުޅާއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފައިނުވެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ނިންމީ ލީޒާ އަކީ އެ މަގާމަށް އެންމެ ގާބިލު ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ނަންތައް:

  1. އަލްއުސްތާޒާ ސަމާއު އަހުމަދު ނަޖީބު
  2. އަހުމަދު އަމީޒު
  3. އަލްއުސްތާޒް މުސްތަފާ ހަމީދު
  4. ޝަރުމީލާ އަބްދުލް ޣަފޫރު
  5. އަލްއުސްތާޒް އިބްރާހިމް ހަމްޒާ ހަލީލް
  6. އަލްއުސްތާޒާ ފާތިމަތު ސައުޝަން
  7. އަލްއުސްތާޒް އަހުމަދު ނަޝީދު ހުސެއިން
  8. މުހައްމަދު ސުނާދު އަހުމަދު ލަތީފް
  9. އަލްއުސްތާޒު ޝުކުރުﷲ ޝަކީލް
  10. ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry