މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވީ 129 މީހުން!

ރާއްޖެއިން އިތުރު 129 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 15 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 111 މީހުން ނެވެ. އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސޯޓުތަކުން 2 މީހުންނާއި ލައިވް ބޯޑުތަކުން މީހެކެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިވަނީ 74،480 އަށް އަރާފަ އެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު 3226 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ އިރު، ކޮވިޑު ބައްޔަށް ބޭސްކުރަމުން ދިޔަ 71،029 މީހުން ވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން 25 މީހުންނަށް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުން ނެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު ބަލީގައި 213 މީހުން ވަނީ މިހައިތަނަށް ނިޔާވެފަ އެވެ.

 

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.