މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިރޭ ދަންވަރު ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑޭނެ!

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިރޭ ދަންވަރު ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑޭނެ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވަނީ މިރޭ 11 އިން މިރޭ ފަތިހު 4 ޖަހަންދެން ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެގޮތުން އިއްޒުއްދީނުމަގާއި ހަނދުވަރީ ހިނގުމާއި ދެމެދުން ފްލޫނިޔާ މަގުގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީއަކުން އެވަގުތުގައި ފެން ކެނޑޭނެ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުންޏެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ފެން ކަނޑާލަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ “ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓް”ގެ ދަށުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދުގެ ފެންހޮޅި ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ވަގުތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެކުންފުނިންވަނީ މަޢާފަށް އެދިފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.