ޚަބަރު ފީތާ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ޖަޕާނުގެ އަމަޓީއަށް ކިސަޑާއި ފަރުބަދައެއްގެ ބައެއް ވެއްޓި ގިނަ ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެ

ޖަޕާނަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގަ ފަރުބަދައެއްގެ ބައެއް ވެއްޓި އަމަޓީ ސިޓީގެ ގިނަ ބަޔަކު ގެއްލިއްްޖެ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ފަރުބަދައިގެ ބައިތަށް ވެއްޔާއި ކިސަޑަށް ވެގެން ސިޓީ ތެރެއަށް މަތިން ފައިބާތަނެވެ. ހާދިސާގައި އެތައް ގެއެއް ހަލާކުވެފައިވެފައިވާއިރު އަޑު އިވުނު މީހުން ބުނެފައިވަނީ އެ އެއްޗެހިތައް ފައިބާ ގަތީ ބިރުވެރި ބާރުގަދަ އަޑަކާއި އެކު ކަމަށެވެ.

ސިޓީގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ފަރުބަދައިން ފޭބި ކިސަޑުތަކުގެ ދަށުގެ މަރުވެފައިވާ ދެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 20 މީހުން އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އަމަޓީ އަކީ ފަރުބަދަތުގެ ރީތިކަމުން މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ރިސޯޓު ސިޓީ އެކެވެ. މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ތިން ދުވަހު އެ ސަރަހައްދަށް ދަނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންނެވެ.

ޖަޕާނުގައި މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ގެދޮރު އިމާރާތް ކޮށްފައި ހުންނަނީ ޒަމާނުންނުރެ ފަރުބަދަތައް ހުންނަ ގޮތަށެވެ. އެކަމަކު މިގޮތަށް ވިއްސާރައިގަ ފަރުބަނދަ ކަނޑައިގެން ގޮސް ކިސަޑު ފޭބުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ވަރަށް ނުވާ ކަމެކެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ޖަޕާނުގެ އަމަޓީއަށް ކިސަޑާއި ފަރުބަދައެއްގެ ބައެއް ވެއްޓި ގިނަ ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެ"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.