ޚަބަރު ފީތާ

ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ތައިލެންޑުގެ ޕުކެޓު ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

ކަރަންޓީންވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ތައިލެންޑުގެ މަޝްހޫރު ޓޫރިޒަމް މަންޒިލް ޕުކެޓު ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މިއަދު ޕުކެޓު ހުޅުވާލުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓުގައި ގޮސްފައިވަނީ އިސްރާއީލް އާއި އަބޫދާބީ އަދި ގަތަރުގެ ޓޫރިސްޓުންނެވެ. ކުޕެޓަށް ކަރަންޓީން ނުވާގޮތަށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަންދާ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެ ރަށުން ބޭރަށް ތައިލެންޑުގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކަށް 14 ދުވަސް ފަހުން ނޫނީ ދަތުރެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

ޕުކެޓަށް ދާ ޓޫރިސްޓުންނަށް އޮންނަ ހަމައެކަނި ޝަރުތަކީ 72 ގަޑިއިރު ނުވާ ކޯވިޑް-19 ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާ އޮތުމާއި އެކު ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުމެވެ. އޭރުން އެ ރަށުގައި އާންމުކޮށް އުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ.

ތައިލެންޑުން ޕުކެޓު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން އެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ވެކްސިން ޖަހާ އާބާދީގެ 70 ޕަސެންޓަށް ވަނީ ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން ދެ ޑޯޒުދީ ނިންމާފައި އެވެ.

ތައިލެންޑު ސަރުކާރުން ބުނީ ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ޕުކެޓު ހުޅުވާލީ އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަން އެނގިތިބެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ގައުމު ބަންދުކޮށްގެން ތިބެން ޖެހުމުން ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކުރަމުންދާތީ އެނޫން ގޮތެއް ނެތުމުން ހުޅުވާލަން ނިންމީ ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ޓޫރިސްޓު މަންޒިލްތައް ކަރަންޓީން ނުވާގޮތަށް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުންނެވެ. އަދި އެ ގައުމުގެ ވައިގެ ބޯޑަރު އާންމުކޮށް އޮކްޓޯބަރު މަހު ހުޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
%d bloggers like this: