ޗައިނާއިން މެލޭރިއާ ނައްތާލެވިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ޗައިނާ އަކީ މެލޭރިއާ ނައްތާލެވިފައިވާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

އެ ގައުމުން މެލޭރިއާ ފެނިފައިވަނީ 1940 ވަނަ އަހަރު އެވެ. 1940 ގެ އަހަރުތަކުގައި އެ ގައުމުން އަހަރަކު 30 މިލިއަން މީހުންނަށް މެލޭރިއާ ޖެހުނު ކަމަށްވެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ބުނީ ޗައިނާ އަކީ މެލޭރިއާ ނައްތާލެވިފައިވާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން އެ ބަލީގެ އެއްވެސް މީހަކު ފެނިފައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ޗައިނާއިން މެލޭރިއާ ނައްތާލުމަށް މިދިޔަ 70 އަހަރު ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑަބްލިއުޗްއޯއިން ވަނީ ޗައިނާއިން މެލޭރިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ތައުރީފު ކޮށްފަ އެވެ.

މެލޭރިއާ އަކީ މަދިރީގެ ޒަރިއާއިން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ.

ދުނިޔޭގައި އަދުވެސް ހަލުވި ކަމާއި އެކު މެލޭރިއާ ފެތުރެމުންދެ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަނީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުންނެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާގޮތުން މެލޭރިއާ ޖެހޭ މީހުންގެ 90 ޕަސެންޓަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.