ޚަބަރު ފީތާ

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކަމާއެކު ނަމާދު ކުރަން މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ!

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކަމާއެކު ނަމާދު ކުރަން މާދަމާ ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާދަމާއިން ފެށިގެން ދޭން ފަށާ މި ލުއިތަކާ ގުޅިގެން މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލައި ގައިދުރު ކަމާއެކު ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިސްކިތްތަކަށް ނަމާދު ކުރަން ދާ ފަރާތްތައް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނަމާދު ކުރަން ދާ އިރު އަމިއްލަ މުސައްލަ ގެންދިއުމަށާއި މާސްކް އެޅުމަށާއި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރާއިރު ގައިދުރުކަން ބަހައްޓަން ސަމާލުކަން ދީގެން ސަފުތައް ހެދުމަށް ސަމާލު ވުމަށް އެދިފަ އެވެ.

ކޮވިޑް ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް މާދަމާއިން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު، މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަނީ މާދަމާ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން ނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: