ޚަބަރު ފީތާ

ބޭރުގެ އާގު ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިއަކު ހާލު ބޮޑުވެގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ދަތުރުކުރި ބޭރުގެ އާގު ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިއަކު ހާލު ބޮޑުވެގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ އެމެރިކާ އިން ފުރައިގެން ޓައިވާނަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ހޮންކޮންގގެ “އެމް.ޓީ – ނިއު މެލޮޑީ” ނަމަކަށްކިޔާ އާގު އެއީ ބޯޓުގައި ހުރި ހާލުބޮޑު ބަލިމީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހާލު ބޮޑުވެފައިވަނީ ޢުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޗައިނާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ހާލު ބޮޑުވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިއަދު 11:27 ހާއިރު، އައްޑުސިޓީ ފޭދޫއަށް އޭނާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އިިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

މި ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށް ލިބިފައިވަނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 21:58 ހާއިރު އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހުއްދައާއިއެކު މި ބޯޓު ސ. ގަމުގެ އިރުން 8 ނޯޓިކަލް މޭލާއި ހަމައަށް ކައިރިކުރުމުން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގެ ސިފައިން ވަނީ ބޯޓު އޮތް ސަރަހައްދަށް ގޮސް އެ ބަލި މީހާ ކޯސްޓްގާޑް ލޯންޗަށް ނަގާފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: