ޚަބަރު ފީތާ

ސާރާ ލޯބިކުރާ ދެ ކުލައެއް، ކެމެރާތަކަށް އެކަން ފާހަގަވީ އަދިކިރިޔާ!

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަދި ސައިފް އަލީ ހާންގެ ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ހާން ވަރަށް ލޯބި ކުރާ ދެ ކުލައެއް ވާކަން ނޫސްވެރިންނަށް ފާހަގަވާން ފެށީ ދާދި ފަހުންނެވެ.

ސާރާ އަކީ އާންމުކޮށް ގެއިން ބޭރަށް ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި ނުކުތަސް ވަރަށް ސްޓައިލްކޮށް ހުންނަ ބަތަލާއެކެވެ. ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ސާރާ ލާ ހެދުންތަކަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓޭ ހެދުން ތަކެކެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ދިގު ގައުންއެއް، ޓިއުބެއް ނުވަތަ އިންޑިއަން ސްޓައިލް ހެދުމެއް ލިޔަސް ހާއްސަ ކަމެއް ގެންގުޅޭކަން ވަނީ ފާހަގަވެފައި އެވެ. އެއީ ސާރާގެ ހުރިހާ ހެދުމެއްގައިހެން ކަޅާއި ހުދު ހުރުމެވެ.

ބޮޑެތި ހަފްލާތަކާއި ޕާޓީތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވާއިރުވެސް އެ ދެ ކުލަ ނުހިމެނޭ ހެދުމެއް ނުލައޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

ހެދުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ސާރާ އަރާ ފައިވާންތަކާއި ބޫޓުތަކުގައިވެސް އެ ދެކުލަ ނުހިމެނެނީ ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު އެވެ.

ހާއްސަކޮށް އޭނާ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ދުވަސްވަރު މީޑިއާގައި އާންމުވި ފޮޓޯ އަކީ އެ ދެ ކުލައިގެ މުހިންމުކަން ސާރާގެ ފަރާތުން ހާމަ ކުރުން ކަމަށް މިހާރު ގަބޫލު ކުރެވެ އެވެ. އެ ފޮޓޯގައި އޭނާ ލައިގެން ހުރީ ކަޅާއި ހުދު ގޮޅި ޖަހާފައި ހުރި ކުރު ހެދުމެކެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: