ޚަބަރު ފީތާ

އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މެމްބަރ ޝިޔާމުގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް!

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ 16 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމުގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އެމްޑީޕީ އަށް އަމާޒުކޮށްފި އެވެ.

މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައި އެމްޑީޕީން މީގެކުރިން ނަގާފައިވާ ދިދައެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މަންޒަރާއެކު ޝިޔާމު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ “ކަނޑުގަދަވެ ފައްސިޔަކޮށްލި ވަގުތު ފެތުނު އޮޑިންއެރި ފަޅުވެރިން ގިނަމަޑުލުން ދިޔަހިލުވާލި. ފައިބަންޖެހުނީ އަހުލުވެރިން. ހަސަނުދެފައި މުޅިއޮޑިފުރާލާ ދިޔަމަތަނުކުރެވި އަސްލު ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އަސްލުވެރިން އެބަބުނޭ. ބޮޑީ16. ފެތުނީ އޮޑި. މަރުޙަބާތޯ! ތަޢުޒިޔާތޯ!” މިފަދައިން ނެވެ.

ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުންގަނޑު މިފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޅުވަމުންދާއިރު، އެކަމަށް އަމާޒު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްވެރިންގެ ތެރެއިން އެއް ބަޔަކު ތިއްބެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަނެއް ބަޔަކު ތިއްބެވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެއްކޮށް ކަމަށް ދެކވޭ ވާހަކަތަކަށް މި ޓްވީޓުގައި ޢިޝާރާތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބެލެވެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: