ޚަބަރު ފީތާ

ކޮލަމްބިއާގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރަށް ބަޑިން ހަމަލާދީފި

ކޮލަމްބިއާގެ ރައީސް އައިވަން ޑުކީ ދަތުރު ކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރަށް ބަޑިން ހަމަލާ ދީފި އެވެ.

ރައީސް އައިވަން ދަތުރު ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އެ ގައުމުގެ ސަންޓެންޑާ ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ކުކުތާ ސިޓީ އަށެވެ. އަރިހުގައި ކޮލަމްބިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި އިސްވެރިން ތިއްބެވި ކަމަށް ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ރައީސް އައިވަން ވިދާޅުވީ މި ހަމަލާގައި ހެލިކޮޕްޓަރަށް ގެއްލުންވި ނަމަވެސް އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ. ރައީސް އައިވަން ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ދޭ ހަމަލާ އަކާއި ގުޅިގެން ބިރުގަނެ ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ އިތުރުން ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އޭނާގެ ސަރުކާރުން ހުއްޓުމެއް ނެތި އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އައިވަން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އެ ގައުމުގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރަށް ހަމަލާދިން މީހުން ހޯދުމަށް އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ވަރުގަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާފައި އެވެ.

ހެލިކޮޕްޓަރަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ކުކުތާ ސިޓީގެ ވައިގެ ސަރަހައްދުންނެވެ.