ޚަބަރު ފީތާ

ޔޫރޯ 2020: ރޮނާލްޑޯގެ ރެކޯޑު ހެދިއިރު، ފްރާންސާއި ޖަރުމަނު އަދި ޕޯޗުގަލް ދެވަނަބުރަށް

ޔޫރޯ 2020 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގް ގްރޫޕު އެފްގެ ފަހު މެޗުތައް ރޭ ކުޅެ ނިމުނުއިރު، އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް އާއި ފްރާންސް އަދި ޖަރުމަނު ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ ޕޯޗުގަލް އާއި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރިއިރު މި މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އަދި ހަންގޭރީ އާއި ޖަރުމަނު ކުޅުނު މެޗުވެސް ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު މި ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ލިބެނީ 5 ޕޮއިންޓާއެކު ފްރާންސަށެވެ. ދެވަނަައިގައި އޮތް ޖަރުމަނު އަދި ތިންވަނައިގައި އޮތް ޕޯޗުގަލް އަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓް ލިބޭއިރު ޖަރުމަނު ދެވަނައިގައި އޮތީ ފައިދާ ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ.
މި ގްރޫޕުގެ ފުލުގައި ދެ ޕޮއިންޓާއެކު އޮތް ހަންގޭރީ ވަނީ މުބާރާތުން ކަޓާފައެވެ.

ޕޯޗުގަލް އާއި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މި މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްއިން ޖެހި ދެ ލަނޑުވެސް ޖަހާފައިވަނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ. މި ދެ ލަނޑަކީވެސް ޕެނަލްޓީގައި ޖެހި ދެ ލަނޑެވެ. މި މެޗުގައި ފްރާންސްއިން ޖެހި ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ކަރީމް ބެންޒެމާއެވެ. ބެންޒެމާ ޖެހި ދެ ލަނޑުގެ ތެރެއިން އެއް ލަނޑަކީ ޕެނަލްޓީ ލަނޑެކެވެ.

ޖަރުމަނު ދެވަނަބުރަށް ދިޔައީ ހަންގޭރީއާއި ވާދަކޮށް 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން މެޗު އެއްވަރުވުމާއެކު އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry