ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު ރާއްޖެއިން އިތުރު 172 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު ރާއްޖެއިން އިތުރު 172 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން 66 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 96 މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސޯޓުތަކުން 10 މީހުން ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިއާއެކު ރާއްޖެއިން 72،466 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިރު، މިވަގުތު އެކްޓިވް ކޭސްގެ ޢަދަދަކީ 4،362 އެވެ. އަދި 41 މީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުން ނެވެ.

ކޮވިޑު ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 67،886 މީހުން ރާއްޖެއިން ރަނގަޅުވެފައިވާ އިރު، މިބަލީގައި ނިޔާވެފައިވަނީ 207 މީހުން ނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.