ޚަބަރު ފީތާ

ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ދެ ލޯނެއް ސަރުކާރުން ތައާރަފްކޮށްފި

ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ދެ ލޯނެއް ސަރުކާރުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ސްކީމްގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނާއި، އިކޮނޮމިކް ސަސްޓެއިނަބަލް ލޯނެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ މި ލޯންތަކަކީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ތައާރަފުކުރާ ދެ ލޯން ސްކީމެވެ.

ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް 20 މިލިއަން ޔޫރޯ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އިރު، މި ސްކީމްގެ ދަށުން އެންމެ ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ގިނަވެގެން 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މި ލޯނު ދެއްކުމަށް 4 އަހަރު ދުވަސް ލިބޭނެ އެވެ. މި ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ ހަ ޕަސެންޓެވެ.

ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓާއި ޖިމްގެ އިތުރުން ސެލޫން އަދި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ދޫކުރާ މި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު ހަ ޕަސެންޓް ނަގާ އިރު، ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހެނީ ފަސް އަހަރާއި 8 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގަ އެވެ. އަދި ލޯނު ދެއްކުމަށް ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި އެއް އަހަރާއި ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭނެ އވެެ.

މި ލޯނަށް ރަހުނެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: