ޚަބަރު ފީތާ

ޕާޓީގެ އޮފީހަށް މިރޭ ދިއުމަށް ސަލާމަތީބާރުތަކުން ވަނީ ހުރަސް އަޅާފައި: ރައީސް މައުމޫން

ޕީޕީއެމްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ޕީޕީއެމް އޮފީހައް އެމަނިކުފާނު މިރޭ ދިއުމަށް ރާއްޖޭއްގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހުރަސްއަޅާފައި ވާކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދާދި ދެންމެއަކު ދުކިރި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

%de%8c%de%8c4%de%8c44%de%8c4%de%8c

މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު މިހާރު މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ހިނގަމުންދާ އެމަނިކުފާނުގެ ފެކްޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަމުންނެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ……

Rate this post