ޚަބަރު ފީތާ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ހ. ހޮޓް ސްޓޮކް ނަމަކަށް ކިޔާ ގެއެއްގަ އެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެޓޯލް ނިއުސްގެ މަންދޫބު ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ގެ އޮފިޝަލުން ގެންދަނީ އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ނެވެ.

“މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް އަދިނޭނގޭ. އެމްއެންޑީއެފް ގެ ބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެރިވޭ އެބަ. މި ގޭގެ (ހ. ހޮޓް ސްޓޮކް) ގެ މަތީގައި ހަދަމުންދާ ސަރަހައްދެއްގަ ކަމަށް ބޮޑަށް ލަފާ ކުރެވެނީ އަލިފާން ރޯވެފަ ހުރީ.” އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ މިއަދު ހަވީރު 16:04 ހާ އިރު ކަމަށެވެ.

މި ޙާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާ އިން ބުނެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: