ޚަބަރު ފީތާ

ސޯމާލިޔާގެ އަސްކަރީ ކޭމްޕަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި

ސޯމާލިޔާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިޝޫގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކުރާ ކޭމްޕަކަށް ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 15 އަސްކަރީ އޮފިސަރުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ބޭރުގެ ނޫސްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަސްކަރީ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އާދަމް ބުނެފައި ވަނީ، މި ޙަމަލާ ދީފައި ވަނީ ދެގޯބަދަން މިލިޓަރީ ކޭމްޕުގައި އަސްކަރިއްޔާއަށް ތަމްރީނުވުމަށް އޮފިސަރުން ނިކުމެ ކިއު ހަދައިގެން ތިބި ވަގުތު، އަސްކަރީ އޮފިސަރެއްގެ ހެދުން އަޅައިގެން އެކިއުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ކަމަށެވެ. މިހާދިސާގައި 15 އޮފިސަރުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް މިހާތަނަށް ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދަދު އިތުރު ވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނަ ބުނެފައިވެއެވެ.

މިހަމަލާގައި އަނިޔާވި އޮފިސަރުން މޮގަދިޝޫގެ މަދީނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދީފައިވެއެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 18 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި އެގައުމުގައި ދިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެވެ. އަދި މި ހަމަލާގެ ޒިންމާ އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ.

ސޯމާލިޔާގައި ހޮޓާތަކާއި ޗެކްޕޮއިންޓް ތަކުގައި ހަމަލާތައް ދިނުން ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރގައި ސިޓީ ސެންޓަރގެ ޗެކްޕޮއިންޓެއްގައި ޖާނުން ފިދާވެ ކާރެއްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 81 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އޮގަސްޓް 2020 ގައި ހޮޓަލަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 11 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry