ޚަބަރު ފީތާ

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސެކިއުލަރ ބިލަކީ ރާއްޖެއަށް އެހެން ދީންތަައް ގެނައުން: ޕީޕީއެމް

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސެކިއުލަރ ބިލަކީ ރާއްޖެއަށް އެހެން ދީންތަައް ގެނައުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް ކަމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެެވެ.

އެ ކޯލިޝަނުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި  ޕީއެންސީގެ ނާއިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވީ އެ ބިލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނަށް ދަރިވަރުން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އަދިމި ބިލުގެ ބޭނުމަކީ އިސްލާމް ދީނާ ދައުލަތް ދޭއްޗަކަށް ހެދުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ބިލު ވަގުތުން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށް ވެސް އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިހާރުމިތިބެނީ ވާނުވާގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި މިއީ ރައްޔިތުން ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: