ޚަބަރު ފީތާ

މަަސްޖިދުލް ނަބަވީގައި ފަތިސް ނަމާދު ކުރަން ފެށުން ލަސްކުރުމުން އެންމެ އިސް ދެ އިމާމުން ވަޒީފާއިން ކަނޑާލައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މަދީނާގައި ހުންނަ މާތް ވެގެންވާ ރަސޫލާ މިސްކިތް ނުވަތަ މަސްޖިދުލް ނަބަވީގައި އިއްެޔެ ފަތިސް ނަމާދު ކުރަން ފެށިލެއް ލަސްވެގެން ދެ އިމާމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

މައްކާ އާއި މަދީނާގެ މާތްވެގެންވާ ދެ މިސްކިތް ބަލަހައްޓާ އިދާރާގެ ޗީފް އޮފް ޖެނެރަލް ޕްރެސިޑެންސީ އަބްދުއް ރަހްމާން އަލް ސުދައިސް ވިދާޅުވީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެ މިސްކިތުގެ އިސް އިމާމާއި އޭނާގެ ނައިބު ކަމަށެވެ.

އެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި ސަބަބާއި ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވީ އެ ދެ އިމާމުންނަށް އެމީހުންވެ ވަޒީފާ ޒިންމާދާރު ކަމާއި އެކު އަދާ ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތްތާވެސް ވަޒީފާއަށް ފަރުވާ ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ މޫނަށް ބެލުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެ އިދާރާ އާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި އިއްޔެގެ ފަތިސް ނަމާދު ބަންގި ގޮވުމަށް ފަހު ނަމާދު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ45 މިނެޓު ފަހުންނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
6

ޚިޔާލު 1 on "މަަސްޖިދުލް ނަބަވީގައި ފަތިސް ނަމާދު ކުރަން ފެށުން ލަސްކުރުމުން އެންމެ އިސް ދެ އިމާމުން ވަޒީފާއިން ކަނޑާލައިފި"

  1. ރާއްޖޭގަވެސްފަތިސްނަމާާދަށްގަޑިޖެހޭއިމާމުއްނަށްމިހެންހަދާނަމަ

Comments are closed.

%d bloggers like this: