ޚަބަރު ފީތާ

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު މިއަހަރު ދެނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް އެކަނި

File Photo

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ފުރުސަތު ދޭނީ ހަމައެކަނި މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ހައްޖު ގުރޫޕްތަކަށް މިއަހަރު ފުރުސަތު ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

“ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ވަގުތު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަތަންވެފަ މިހާރުމިވަނީ. އެހެންވެ މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ޝައުގުވެރިވާ އަމިއްލަ ޖަމުއިއްޔާތަކަށް އެ ފުރުސަތު ދެވެން ނެތް.” މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ހައްޖަށް ދެވޭނެ ކޯޓާ ސައުދީ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް އެންގުމުން މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު މިއަހަރު ލިބޭނީ ސަރުކާރުގެ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ހިއްސާވާ ކުންފުނި، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޒާހިރު ވިދާޅުވީ، ހައްޖަށް މީހުން ފޮނުވަން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން މިއަހަރު ހުޅުވާނުލަނީ ވެސް ސައުދީ ހައްޖު މިނިސްޓްރީން ރާއްޖެއަށް ދޫކުރާ ކޯޓާގެ އަދަދު ރަސްމީކޮށް އަންގާފައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ.

ކޯޓާގެ އަދަދު ސާފު ކުރުމަށް ސައުދީގެ ހައްޖު މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ ކުރިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ހުއްދަ ދެނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ހިމެނޭ ގޮތުން ފަސް ކުންފުންޏަަކަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ.

ނަމަވެސް ސައޫދީ ފިޔަވާ އެހެން ގައުމުތަކަށް މި އަހަރު ހައްޖުވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ކަމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން މީގެކުރިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: