ޚަބަރު ފީތާ

ވީއައިއޭ ގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ދިވެހިން ހޯދަނީ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ދިވެހިން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ވީއައިއޭގެ ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް ދާއިރު، ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ މަސައްކަތަށް ދިވެހިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ މަސައްކަތަށް ގާބިލު ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށް ގިނަ މަގާމުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނީ ވީއައިއޭގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނިމުމުން އެއަރޕޯޓުން ޚިދުމަތްދޭ ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ފަސިންޖަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުވެސް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

ވީއައިއޭގައި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށްދާއިރު، އަހަރަކު 7.5 މިލިއަން މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރާ އެއަރޕޯޓަށް ގާބިލް ދިވެހިންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ދިވެހިން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެ އެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން ދާދިފަހުން ވަނީ ސީނިއަރ ޑިވްލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރަކާއި ފަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރުން އަދި ދެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުންނާއި ދެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރުން ހޯދަން ވެސް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

ވީއައިއޭގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ދިވެހިން ހޯދަން އިއުލާން ކުރި އިރު، އެ ކުންފުނީގެ ސީނިއަރ މަގާމުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ވަނީ އައްޔަން ކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން އެމްއޭސީއެލް ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (އެމްޑީ) ގެ މަގާމަށް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
%d bloggers like this: