ޚަބަރު ފީތާ

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން 2 އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން 2 އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ ބުނީ ހދ. އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ “ޓޫރިޒަމް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭޝަން” ޕްރޮޖެޓްގެ ދަށުން ރަށްރަށުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ދެ އަތޮޅުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢަބަދުﷲ މައުސޫމްއާއި މިނިސްޓްރީގެ އެކްސްކޮމް މެމްބަރުންނާއި ޓޫރިޒަމް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުވައްޒަފުން ނެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ކައުންސިލްތަކަށް ދެއްވާ ކަމަށެވެ.

“ރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާ ހިންގުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީ މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭން ވަނީ ނިންމާފަ.” މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 6 ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ކަައުންސިލުތަކަށް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry