ޚަބަރު ފީތާ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ޒުވާނަކު ރަހީނު ކުރި މައްސަލައިގާ އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ޒުވާނަކު ރަހީނު ކުރި މައްސަލައިގާ އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކުޅުދުށްފުށީގައި މޭއި 29، 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މީހަކަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިރޭ 20 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ކޯޓް އަމުރުގެ ދަށުން 19 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން 24 އަހަރުގެ މީހަކާއި 25 އަހަރުގެ މީހަކުވެސް މީގެކުރިން ވެސް ވަނި ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ.

މި މީހުންނާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައި ނުވަނީ އެމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީން ރަހީނުކޮށް އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ރަތްފުސްގެ، އަހްމަދު އިބްރާހީމް އަށެވެ.

އާއިލާއިން ބުނީ އަނިޔާވި އަހްމަދު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޮލުގެ އޮޕްރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސިކުނޑިއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދިވެސް އޭނާ އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށް ވެސް ޢާއިލާއިން ބުނެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: