ޚަބަރު ފީތާ

ސައުދީ ޒުވާން އަންހެނުންނަށް ލައިސެންސް ދިނުމުގައި ފިރިހެނުންނާއި ހަމަހަމަކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޒުވާން އަންހެނުންނަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް ދިނުމުގައި ފިރިހެނުންނާއި ހަމަހަމަ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

ސައުދީގެ ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމެންޓުން ބުނެފައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން ޒުވާން ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަށް ލައިސެންސް ދިނުމުގައި ތަފާތެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ސައުދީގައި އުމުރުން 17 އަހަރުގައި ފިރިހެނުންނަށް ވަގުތީ ޑްރައިވިން ލައިސެންސް ދޫކުރެ އެވެ.

އަލަށް ގެނައި ބަދަލާއި އެކު ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ހަމަވާ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެނުންނަށްވެސް ވަގުތީ ޑްރައިވިން ލައިސެންސް ދޫކުރަމުންދާނެ އެވެ. އެ ޝަތުރުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުން ހުރި ކުށުގެ ރެކޯޑު އޮވެގެން ނުވެ އެވެ.

އެ އުމުރުގައި ޑްރައިވިން ލައިސެންސަށް އެދޭ ޒުވާން އަންހެނުންނަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ މީހަކަށް ވެގެން ނުވާއިރު ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ހުރެގެން ނުވެ އެވެ. އަދި ގާނޫނާއި ހިލާފުވެގެން ޖޫރިމަނާއެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ޖޫރިމަނާ ދައްކާ ނިންމަން ޖެހެ އެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ގައުމުތަކުގެ އަންހެނުންނަށްވެސް ލައިސެންސަށް އެދެވެ އެވެ.

ސައުދީގައި 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަނީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހުރި ފަރަގުތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންނަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަދިނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭންގެ ދަށުން ތަރައްގީގެ ނަމުގައި އިސްލާމް ދީނާއި ފުށުއަރާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުމުގައި ސައުދީގައި އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ދަނީ ކަނޑައަޅަމުންނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

ޚިޔާލު 1 on "ސައުދީ ޒުވާން އަންހެނުންނަށް ލައިސެންސް ދިނުމުގައި ފިރިހެނުންނާއި ހަމަހަމަކޮށްފި"

  1. Anhenun verikan kuran frusathu deyn veenu saudeega

Comments are closed.

%d bloggers like this: