ޚަބަރު ފީތާ

ފޮނަދޫގައި ބެރިއެއް ވެއްޓި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ

ލ. ފޮނަދޫގައި މިއަދު ގެއަކުން ބެރިއެއް ވެއްޓި ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިގައިވާ ގޮތުގައި ބެރިއެއް ވެއްޓި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވަނީ ގްރޭޑް އަށެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށެވެ.

އެކުއްޖާގެ ގައިމައްޗަށް އެ ބެރި ވެއްޓުނީ މިއަދު ހަވީރު އައި ހަދަ ވިއްސާރަ ކޮޅިގަނޑުގައި ބެރި މަތިން އޮތް ސަތަރިގަނޑެއްގައި ފެން ބަރުވެގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ބެރި ގައިމައްޗަށް ވެއްޓި އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު ކުއްޖާގެ އަތަށާއި ފަޔަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އެކުއްޖާގެ ކޮވިޑް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނުލިބޭތީ އަދި އޮތީ އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ނުދީއެވެ.

އެ ކުއްޖާއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނޭންގޭއިރު،  ކޮވިޑު ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހު ފަރުވާ ދޭން ފަށާނެ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: