ޚަބަރު ފީތާ

ނައިބު ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ މިއަދު ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ހުންނެވީ އައިސޮލޭޝަންގައި ކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ނައިބު ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.