ޚަބަރު ފީތާ

މިއަދުން ފެށިގެން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ މާލެ، ހުޅުމާލޭގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ކައުންޓަރުތައް ބަންދުވާނެ

ފައިލް ފޮޓޯ

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގެ މާލެ، ހުޅުމާލޭގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ކައުންޓަރުތައް މިއަދުން ފެށިގެން ބަންދުވާނެ ކަަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ބުނީ މިއީ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން އަޅާފައިވާ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ނިންމި، ނިންމުމެއް ކަމަށެެވެ.

އެހެންކަމުން މި މުއްދަތުގައި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެކުންފުނީގެ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރުމަށާއި އިމަޖެންސީތަކުގައި ކުންފުނީގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 105 އަށް ގުޅުމަށް އެމްޑަބްލުއުއެސްސީ އިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry