ޚަބަރު ފީތާ

ހަފުތާއަކު 4 ދަތުރާއެކު، ސައުދީ އެއަރ އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ހަފުތާއަކު ހަތަރު ދުވަހު ފްލައިޓް ބާއްވާގޮތަށް ސައުދީ އެއަރ އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން މީގެކުރިންވެސް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ދަތުރުތައް ފައްޓާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ނެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ދަތުރުތައް އަލުން ފެށުމާއެކު ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އާދީއްތަ، ބުދަ، ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ދަތުރުތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓައިލާފައިވީނަމަވެސް މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުތައް އަލުން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، އަލުން ހުޅުވުމާއެކު 30 އެއަރލައިނަކުން މިހައިތަނަށް ވަނީ އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފަ އެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި 22 އެއަރލައިނަކުން ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ކުރާއިރު 8 އެއަރލައިނަކުން ކުރަނީ ޗާޓަރު ދަތުރުތަކެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ހަފުތާއަކު 4 ދަތުރާއެކު، ސައުދީ އެއަރ އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.