ޚަބަރު ފީތާ

ކޮވިޑު ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އަތޮޅުތެރޭގައި އޮކްސިޖަން ހުންނާނެ: އެޗްއީއޯސީ

ކޮވިޑު ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އަތޮޅުތެރޭގައި އޮކްސިޖަން ހުންނާނެ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ބުނެފި އެވެ.

އެޗްއީއޯސީން މިހެން ބުނީ ކޮވިޑުގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޓޯލްނިއުސް އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނެވެ.

އެޗްއީއޯސީގެ ހެޑް އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް އިބްރާހިމް އަޝްރަފް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މިހުންގެ ތެރެއިން އޮކްސިޖަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާވަރަށް އޮކްސިޖަން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީތަކުގައި އެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލެއަށް އެފަދަ ބަލިމީހަކު ގެންނަނީ އެރަށްރަށުގައި ތިބޭ ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވާފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދަކުން އިތުރަށް ފަރުވާދެވެން ނެތް ހާލަތުގައި ކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ކޮވިޑު ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އަތޮޅުތެރޭގައި އޮކްސިޖަން ހުންނާނެ: އެޗްއީއޯސީ"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.