ޚަބަރު ފީތާ

ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންވާ މާބަނޑު މީހުން ރެޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންވާ މާބަނޑު މީހުން ރެޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ފުރަތަމަ ދާ ތަރުތީބުން ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން ފައިޒާ ވެކްސިން ދިރާސާކޮށްފައިވަނީ މާބަނޑު މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 16 އަހަރާއި 60 އަހަރުގެ ކުދިންނާއި މީހުން ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިކޮށްގެން ނެވެ. އަދި އެ ވެކްސިނަކީ މާބަނޑު މީހުންނަށް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ވެކްސިނެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފައިޒާ ވެކްސިން ފުރަތަމަ ދިނީ އުމުރުން 16 އަހަރާއި 60 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ކުދިންނާއި މީހުންނަށެވެ. އަދިފަހުން ވަނީ 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ނުޖަހާ މީހުންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދޭން ފަށާފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry