ޚަބަރު ފީތާ

ހިއާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ނ. ހެނބަދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ހަނޑުލާއި އަލަނާސި

ހެނބަދޫ އިސްލާމިކް އެސޯސިއޭޝަން (ހިއާ)ގެ ފަރާތުން ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތައް
1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންނާއި ރަމަޟާން މަސް އިޙްޔާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހެނބަދޫ އިސްލާމިކް އެސޯސިއޭޝަން (ހިއާ)ގެ ފަރާތުން ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. އެގޮތުން، ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން، ރޯދައާ ބެހޭ ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހެނބަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ސުކޫލު ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް “ރަމަޟާން މަސް ބައްދަލުކުރާ ހިނދު” މި ނަމުގައި ހާއްސަ ސެޝަނެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މި ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވީ އައްޝެއިޚް ސާޖިދު މުޙައްމަދެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ހެނބަދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް 5 ކިލޯ ހަނޑުލާއި އަލަނާސި ދަޅު ހަދިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ މި ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު، ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްގެ އަޞުރު ނަމާދަށްފަހު “އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ރަން ޒަމާން” މި ނަމުގައި އައްޝައިޚް ސާޖިދު މުޙައްމަދު ކުރިއަށް ގެންދަވާ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ހަރަކާތުގެ އިތުރުން، ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮނެމެ ދިހަދުވަހަކުން، ހެނބަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޝެއިޚެއްގެ ފަރާތުން ދެވޭ ހާއްސަ ދަރުސެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވަނީ ހިއާ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން، ޖޯޝް ޖަމިއްޔާ އަދި ހެނބަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިފަދަ އެންމެހާ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

11 ޚިޔާލުތައް ގައި "ހިއާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ނ. ހެނބަދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ހަނޑުލާއި އަލަނާސި"

 1. ނަސީމާ | މެއި 7, 2019 at 11:16 |

  ތީ ނ.ހެނބަދޫގައި ކޮން އިރަކު އުފެދުނު ޖަމިއްޔާ އެއްތޯ އެ ރަށުގައި އޮންނާނީ އެންމެ ޖަމިއްޔާއެއް

  • Rashu kujja | މެއި 7, 2019 at 11:34 |

   Nooney, mihaaru 2 jamiyya ovey

   • ނަސީމާ | މެއި 7, 2019 at 11:56 |

    ތީ އެރަށު ކުއްޖެއްތަ ތިރަސުގަ މީހުން ކޮން ުޅެނީ ކޮންކޮން މަސައްތކަތެއް ކުޑަކޮށް ހިއްސާކޮށްލަބަލަ ވަރަށް އަޑު ނީވޭ ރަށެއްތީ

   • Thin jamiyyaa ovey

    • ނަސީމާ | މެއި 11, 2019 at 18:44 |

     ކިހިނެތް މިވަީ މިހާރު 3 ؟ އެހެނވީމަ އަދިވެސް ޔަގީން ނުވޭ ކިތައް ޖަމިއްޔާ ކަމެއް

 2. ޝަހީމު | މެއި 7, 2019 at 11:19 |

  ތިޔަ ކުދިންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށި އަމީން

 3. މުޙައްމަދު | މެއި 7, 2019 at 11:23 |

  ވަރަށް މީހުން ހެޔޮ ރަށެއް ކަމަށް ނޫހެއްގަ އޮތް މިރަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއްތީ

 4. Ma sha Allah,, varah ufaaveri manzareh..
  Jamiyya thah ginaviyas, hurihaa jamiyya eh , ebbaivegen masakkai kurumaky varah muhimmu kamey

  Thikamugai , ulhey emmenah, gina ginain thikahala kankamugai ulhey hiyjassava, saabith kan dhevvaashi,
  Aamen

 5. jehigen oi kendhikulhudhoo ah ves theegen baeh fonuvaalabala avatterinnah heyokoh hithan vaane roadha mahu

 6. Ramzaan mas nimunas thikan kuriyah gendhaane kamah heekuran

Comments are closed.

%d bloggers like this: