ޚަބަރު ފީތާ

ޕެސިފިކް ކަނޑަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް..

ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ 22 ކިލޯ މީޓަރު އަޑިއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭ އިން ބުނާ ގޮތުގައި ޕެސިފިކް ކަނޑަށް އައި މި ބިންހެލުން އައިސްފައި ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އުތުރުން ޕަޕާނިއުގިނީގެ ކައިރިއަށެވެ. މި ބިންހެލުން އައިކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ވަނީ ރާއްޖޭ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 11:10 ހާއިރު އެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭ އިން ބުނާ ގޮތުގައި ޕެސިފިކް ކަނޑަށް އައި މި ބިންހެލުން ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ވަނީ 6.9 މެގްނެޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައެވެ. މިބިންހެލުމުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ރާއްޖެއަކަށް ނުކުރާނެއެވެ.

މިބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް އަދި ލިބިފައިނުވާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

 

Rate this post