ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ހއ. އަތޮޅުގައި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި، އަނިޔާވި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ، ނިޔާވެފައި ވަނީ އެ ދެ އުޅަނދުގެ ތެރެއިން ދޯނި ދުއްވަން އިން، އެ ރަށު، އަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު، 68، ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އިހަވަންދޫ ކައިރީ އޮންނަ ހުވަހަންދޫ ކައިރީގައި ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް މިރޭ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި 3 މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން އިހަވަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި އެތަނުން އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ހެލްތު ސެންޓަރާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.