ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއްޗެއް ގޮވައި ހާލު ސީރިއަސްވީ މީހާ އިންޑިއާއަށް ގެންދަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓުގައި އެއްޗެއް ގޮވައި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ސީރިއަސްވީ މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި މިހާދިސާގައި ހަތަރު މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ސީރިއަސްވީ 37 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި މީހާގެ އިތުރުން ދެން އަނިޔާވީ އަންހެނަކާއި ދެ ފިރިހެނަކަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާއަށް އިތުރު ފަތުރުވާ ދިނުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލެ ގެނައީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު ގައެވެ.

މިޑިޔާއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެއާއިލާގެ މެމްބަރަކު ބުނީ، އޭނާ އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާ ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެގޮތުން ޓިކެޓާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުން ފަދަ ކަންކަން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަނިޔާވި މީހާއަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފަރުވާދީފައިވާކަން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ފާހަގަކުރާ ކަމަށާއި އޭނާ މާލެ ގެނައީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުން ކުޑަ ސާޖަރީއެއްވެސް ހަދާފައި ކަމަށް އާއިލާއިން މައުލޫމާތުދިން ފަރާތުން ބުންޏެވެ. އަދި އޭޑީކޭގައި ތަންކޮޅެއް ޑީޓެއިލްޑް ސާޖަރީއެއް ހެދުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

އާއިލާއިން ނިންމާފައިވަނީ ސާޖަރީ ނިންމުނުހާ އަވަހަކަށް ނޫނީ މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާ ގޮވައިގެން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރުމަށެވެ. އޭނާއަށް ފަރުވާދޭން އާއިލާއިން ނިންމާފައިވަނީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއަށެވެ.

އާއިލާއިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ސިލިންޑަރު ގޮވި ހާދިސާގައި ޒަހަމްވެފައި ވަނީ އޭނާގެ ކަނާތުގެ އުޅަބޮށި މަތިންނެވެ. އެ އަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެފައިވީ ނަމަވެސް އިނގިލިތައް ހަރަކާތްކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން އަތް ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.