ހުޅުމާލެއިން ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އުމުރުން 12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ހުޅުމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

އިއްޔެއިން ފެށިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަނީ ރ. މާކުރަތަށް ނިސްބަތްވާ އައިޝާ ބިންތް މަމްދޫހު ރިޔާޒެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އޭނާ ފެނިއްޖެ ނަމަ 9742709އާ ގުޅާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އާއިލާއިން އެދެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، ހުޅުމާލެއިން ކުޑަ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ރޭ ދަންވަރު 00:58 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ވާކަމަށެވެ.

އޭނަ އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ތަނެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.