ޚަބަރު ފީތާ

ސެޕްޓެމްބަރ 2021


ހިދާނާ ކުރިއަށް ގެންދެވި ކަސަބު ވިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހުގެ ނިމުން އަލްފާޟިލާ ޔުމްނާ މައުމޫން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި

އަލްފާޟިލާ ހިދާނާ ލަޠީފް ކުރިއަށް ގެންދެވި ކަސަބު ވިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ފަންނާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ…


ބިލެއްފަހި ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ށ. ބިލެއްފަހި ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ބޭރުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް…ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުނެ ދިމާވި މައްސަލައާގުޅިގެން ވެމްކޯއިން މާފަށްއެދިއްޖެ

25 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު މީސްމީޑިއާގައި އަދި ބައެއް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއަކާގުޅިގެން އެ ކުންފުނީން އެކަން ދިމާވި ގޭބިދީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައްސަލަ…
ކަނޑިތީމު ރައީސްކަމަށް އިންމަ ހޮވަންވީ ކީއްވެ؟

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތެއްގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްވެސް ކޮށްފައިވާތީ އެވެ. އިންމަ މި މަޤާމަށް…


އދ. މަންދޫ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފި

އދ. މަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޮބިލައިޒްކޮށްފި އެވެ. މި މަސައްކަތް…


ހިންނަވަރު ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ކެޕިންގ ބީމް މަސައްކަތްތައް ނިމިއްޖެ

ޅ. ހިންނަވަރު ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ކެޕިންގ ބީމް މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފަ އެވެ….