މުރްސީ އަށް އިތުރު 3 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް

އީރާނުގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް އިހްތިރާމް ކުޑަ ކުރިކަމަށް ބުނެ  މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީގެ އިތުރުން 19 ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ.

މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސްނީ މުބާރަކްގެ ދިގު ވެރިކަމަށްފަހު، އެގައުމުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން އިންތިޚާބުވި ފުރަތަމަ ރައީސް މުރްސީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލާފައިވަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން 2013 ވަނަ އަހަރު ގެނައި ބަޣާވާތެއްގެތެރެއިންނެވެ. މުރްސީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލިފަހުން އޭނާ ހުންނަވަނީ ޖަލު ބަންދުގައެވެ.
މުރްސީދަނީ މިހާރުވެސް 45 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ.

މިސްރުގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް އިޙްތިރާމް ކުޑަ ކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވުމުގެ އިތުރުން، 2013 ވަނަ އަހަރު މުރްސީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި 56 ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރުން އޭނާ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އެގައުމުގެ ޖިނާއީ ކޯޓުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިންމާފައިވެއެވެ.

-ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!- "މުރްސީ އަށް އިތުރު 3 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.


*