އެއްވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީ އަތުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެ ޕޮއިންޓަކާއި ގާތަށް !

އިޓާލިއަން ސެރިއޭގައި ރޭ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީއާއި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ނަޕޯލީގެ މައްޗަށް ޔުވެންޓަސް އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.

ނަޕޯލީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު، އެޓީމުން މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖަހަ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޑިބާލާގެ އެހީތެރިކަމައި އެކު ގޮންޒާލޯ ހިގެއިންއެވެ.  މިއީ މި ސީޒަނުގައި ހީގުއައިން ކާމިޔާބުކުރި 9ވަނަ ލަނޑެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިގެން ދިޔައިރު، މެޗުގެ ފަހުހާފަށް ނިކުމެ ނަޕޯލީން ކުޅުން ވަރުގަދަ ކޮށް ޔުވެންޓަސްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަކލާތަކެއް ވަނީ ފޮނުވާލާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް  ޔުވެންޓަސްގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ބުފޮން ވަނީ އެ ހަމަލާތައް ދިފާޢުކޮށްފައެވެ.

ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް ވަނީ ނަޕޯލީއާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލާއިފައެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީއަށް ކުޅުނު 15 މެޗުން 38 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ޔުވެންޓަސް ދެވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 15 މެޗުން 37 ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ. އިންޓަ މިލާނަށް ތިންވަނަ ލިބެނީ މި ދެ ޓީމަށްވުރެ، އެއް މެޗުން މަދުން ކުޅެގެން 36 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

-ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!- "އެއްވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީ އަތުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެ ޕޮއިންޓަކާއި ގާތަށް !"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.


*