ޚަބަރު ފީތާ

މާރޗް 17, 2023

ފައިނޭންސް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް އެމްއެންޕީ އާ ގުޅިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ފައިނޭންސް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ ފިޏޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ފައިނޭންސް ކޮންޓްރޯލަރ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމް.އެން.ޕީ.) އަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. އޭނާ އެމް.އެން.ޕީ….