ޚަބަރު ފީތާ

ނޮވެމްބަރ 15, 2021

ހދ. ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތުގެ %91 ނިމިއްޖެ

ހދ. ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 91 ޕަސެންޓް ނިމި، ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަަސައްކަތުގެ 84 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެކަމަށް އެމަސައްކަޔް ކުރާ ކުންފުނި އެން ޓީސީސީ…


ލާމަސީލު ޒުވާނާ ކޭމްޕް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންިދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ “ލާމަސީލު ޒުވާނާ”…