ޚަބަރު ފީތާ

ނޮވެމްބަރ 1, 2021


ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާފަރާތަކަށް ސަމާލުވާ އިލްތިމާޒް ކޮށްފި

މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ކުރިއަށްއޮތް ތިން ދުވަހު ވިއްސާރަވެ، ވަޔާއި ކަނޑުގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތީ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެމް އާރު ސީ ސީ…ބައްފަ

އެއްދުވަހަކު ޒުވާނަކު ކީރިތި ރަސޫލާޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަރިހަށް އައިސް ޝަކުވާ ކުރަމުން ބުންޏެވެ. މާތް ސާހިބާއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ އަޅުގަނޑުގެ މުދަލުން އަޅުގަޑުގެ އިޡްނަ އާއި…


ސްޓެލްކޯއިން އެސެމްބަލްކުރާ ސްޓެވޯ ބްރޭންޑްގެ ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ އާމޮޑެލްއެއް އެސެމްބަލްކޮށް ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ސްޓެލްކޯއިން އެސެމްބަލްކުރާ ސްޓެވޯ ބްރޭންޑްގެ ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ އާމޮޑެލްއެއް މިހާރު މިވަނީ އެސެމްބަލް ކުރެވި ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސްޓެވޯ ބްރޭންޑްގެ STW500 މޮޑެލްގެ…


ސަވާދީއްތަ ދަތުރަށް އާރުކާޓީން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމު ފެށިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އިންޓިގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ގުޅިގެން، އާރުކާޓީން (ލޯކަލް ޓުއަރ ގައިޑް) ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ފެށިފައެވެ. 10…