ޚަބަރު ފީތާ

ސެޕްޓެމްބަރ 12, 2021


މެންޗެސްޓަރގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އުންމީދާ އެއްގޮތަށް ރޮނާލްޑޯގެ އެނބުރި އައުން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ރޮނާލްޑޯ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އައިސް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ދެ ލަނޑު ޖަހައި ސަޕޯޓަރުންގެ ހެއްވާލައިފިއެވެ. ރޭ ނިއުކާސަލް…