ޚަބަރު ފީތާ

އޯގަސްޓް 2021

ތާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާންގެ ވެރިރަށް ވެސް ހިފަނީ

ތާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާންގެ ވެރިރަށް ކާބުލްއަށް ވަންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއާއި ތާލިބާންގެ އޮފިޝަލުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ. ކާބުލްއަށް ވަދެ އެރަށް ހިފަން ފަށާފައި މިވަނީ…


އެމްބެސަޑަރ ބްރޭންޑްގެ “ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް” ރާއްޖޭގައި ނުވިއްކަން އަންގައިފި

އެމްބެސަޑަރ ބްރޭންޑްގެ “ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް” ރާއްޖޭގައި ނުވިއްކަން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން އަންގައިފި އެވެ. އެ އޮތޯރިޓީން ބުނީ “ލޯކަސްޓް ބީން…


ރައީސީ އީރާންގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

އިބްރާހިމް ރައީސީ އީރާންގެ ރައިީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ އިއްޔެ އެވެ. ހުވާކުރެއްވުމުގައި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސީ ވިދާޅުވީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ…


އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވެގެން މަސައްކަތް ކުރަން ފަށަނީ!

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވެގެން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިންމަވައިފި އެވެ. މިގޮތަށް ނިންމެވީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން…


ނިއުކްލިއާ މައްސަލައިގަ ހުއްޓިފައިވާ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފަށަން އެމެރިކާއިން އީރާނަށް ގޮވާލައިފި

އީރާނުން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އުފައްދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގަ ޔޫރަޕް އަދި މުއްސަނދި ގައުމުތަކާއި އެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް އަލުން ފެށުމަށް އެމެރިކާއިން އިރާނަށް…ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ. “ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން” މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން ފެށި މި ކެމްޕޭނަކީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ…


ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ދަންވަރު 1 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ހުއްދަ ދީފި

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ދަންވަރު 1 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހުއްދަ ދީފި އެވެ. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް…


ގައިދުރުކަމާއެކު ގިނަ މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ކައިވެނި ޕާޓީ ބާއްވަން ހުއްދަ ދީފި

ގައިދުރުކަމާއެކު ގިނަ މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ކައިވެނި ޕާޓީ ބާއްވަން އެޗްޕީއޭ އިން ހުއްދަ ދީފި އެވެ. ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި…


އެމެރިކާގައި ހަފްތާއެއް ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކޮވިޑް ޖެހޭ މިންވަރު 84 ޕަސެންޓު އިތުރުވެއްޖެ

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޮސްވަމުން އަންނަ އެމެރިކާގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނި ކޮވިޑު ޖެހުނު ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު84 ޕަސެންޓު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 29-22…