ޚަބަރު ފީތާ

ސިޔާސީ

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ޚާއްސަ ދަތުރުތަކެއް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް!

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޚާއްސަ ދަތުތަކެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ޕާޓީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ބާއްވަނީ!

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ޕާޓީގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެޕާޓީން މިއަދު މެންދުރު…