ޚަބަރު ފީތާ

ސިޔާސީ

”ބަޣާވާތުގެ ވެރިން“ ދަންޖެއްސުމަށް މެމްބަރު ނާޒިލް ގޮވާލައްވައިފި

ފެބްރުއަރީ 7، 2012 ގައި އެއިރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރި ގޮތުގެ މައްސަލައަށް އިންސާފު ލިބޭނީ، ބަޣާވާތް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ވެރިން ދަން…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކަމާލުއްދީނުގެ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ޕާޓީ އުފައްދަން ހުއްދަ ދީފި

ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީނުގެ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ޕާޓީ އުފައްދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ. ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ޕާޓީ ގެ ނަމުގައި އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދެވުމަށް…